De MuniSafe veiligheidsoplossing bestaat uit een aantal veiligheidstoepassingen die ieder afzonderlijk zijn in te zetten. Deze veiligheidstoepassingen zijn een efficiënt communicatiemiddel tussen aan de ene kant het grote publiek en aan de andere kant medewerkers en professionele beveiligers.

MuniSafe beschikt over veiligheidstoepassingen voor:
 Slimme Steden (evenementen, paniek en uitgaansgebieden)
 Slimme Bedrijven (beurzen, evenementen, winkelcentra, en...
    
Bus- en Treinstations;
    
Stadions;
    
Vliegvelden
.

Deze veiligheidstoepassingen zijn op 3 niveau’s actief:
 Voor klanten, bezoekers en medewerkers;
 Voor medewerkers en professionele beveiligers;
 Management Server voor communicatie, meldingen en analyses.

De communicatie met bewoners en bezoekers aan de ene kant, en de communicatie met de professionele beveiligers aan de andere kant verloopt primair via de Management Server. MuniSafe is een toepassing die het mogelijk maakt om via smartphones melding te maken van (gewelds-)incidenten in bijvoorbeeld uitgaansgebieden of winkelcentra. De melding die door bewoners en bezoekers wordt gedaan, wordt in eerste instantie opgevolgd door professionele beveiligers die beroepsmatig in het "gebied" aanwezig zijn. Meldingen worden door hen gekwalificeerd aan de (lokale) meldkamer doorgegeven. Op deze manier kunnen we met z’n allen geweld en winkeldiefstallen beter bestrijden.

 
 
Home - Locations - Portal
SAFETY ISN’T EXPENSIVE, IT’S PRICELESS
Copyright © 2013-2016 MuniSafe B.V. All rights reserved. Site Use.